Presentera mera 1
Grundläggande presentationsteknik – konsten att hålla en bra presentation
 
Visst kan du lära dig att förmedla ditt budskap på ett framgångsrikt sätt och med ett personligt
engagemang! Med en effektiv presentationsstruktur och kunskap om hur du fångar åhörarnas
uppmärksamhet och behåller den, kan du ta dina presentationer till en ny nivå!
 
För vem: Det här är kursen för dig som vill utveckla din presentationsteknik. Nivån passar alla som
känner att de vill lära sig att förmedla sitt budskap på ett framgångsrikt sätt och med ett personligt
engagemang! Inga förkunskaper krävs.
 
Kursens längd: 1 dag
 
Pris per person: 3500 kr (exkl. moms)
Rabatterat pris för doktorander: 1500 kr (exkl. moms) per person
 
Ort/plats: Uppsala, Ultuna
 
Datum: 23 november 2016
Fika och lunch ingår i kursavgiften.
Minimum antal deltagare: 10
Sista anmälningsdag 27 oktober. Anmälan skickas till: kurs@prestoconsulting.se
Anmälan är bindande*.
Ange namn, organisation och befattning, mobiltelefonnummer, ev. matallergier och
faktureringsadress (om annan än e-post).
 
Kursen tar bland annat upp:
 
Vad är retorik?

 • Förberedelse, träning
 • Påverka och övertyga
 • Bemästra din nervositet

 
Hur ska en bra presentation vara?

 • Presentationens olika delar
 • Disposition och struktur
 • Den röda tråden

 
Kontakt med publiken

 • Berättarteknik
 • Kroppsspråk
 • Berör och fånga

 
Tekniska och visuella hjälpmedel

 • Olika hjälpmedel
 • En bild säger mer än tusen ord

 
Professionell layout på din powerpoint-presentation

 • Grundläggande principer
 • Struktur, typsnitt, färger
 • Goda och mindre bra exempel

 
Mål med kursen: Efter dagen ska du som deltagare ha fått insikt i hur du på bästa sätt förbereder
och bygger upp en bra presentation och kan använda dig av olika hjälpmedel. Du ska också känna dig
trygg i hur du kan använda din egen förmåga att leverera ett budskap och fånga din publik.
 
*Anmälningsregler
Anmälan och bekräftelse
Anmälan är bindande och görs via ansökningsformulär eller mail senast det datum som anges. Efter
anmälan kommer du att få en bekräftelse via mail på att du fått plats. Inför kurstillfället får du också
ett mail med uppgifter om plats och andra detaljer kring kursen.
 
Avgift och betalning
Kursavgiften anges exklusive moms. Faktura skickas i samband med bekräftelsemailet och ska betalas
senast det datum och till det bankgironummer som anges på fakturan.
 
Om du får förhinder
Avbokning skall göras skriftligt på kurs@prestoconsulting.se
Vid förhinder kan du, innan kursen startar, kostnadsfritt överlåta din plats till en annan
person/kollega. Ersättarens namn skall i så fall omgående meddelas till kurs@prestoconsulting.se.
Det kostar ingenting att avboka din plats fram till fyra veckor innan bokat kurstillfälle. Vid avbokning
4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av avgiften. Vid avbokning en 2-1 veckor före kursstart
debiteras hela avgiften.
 
Inställd eller uppskjuten kurs
Presto Consulting har rätt att ställa in och/eller skjuta upp kurser om det är färre än 10 anmälda
deltagare. I dessa fall får du besked senast 1 vecka efter sista anmälningsdag. Vid inställd kurs återfår
du den inbetalda avgiften.

Välkommen att anmäla dig till:
Pitcha professionellt

Stärk ditt varumärke och lyft dina presentationer med övertygande retorik.
Förmågan att presentera dig är extremt viktig. Men det kan vara svårt att veta var man ska börja och hur du ska göra. 
Känner du att du inte vet hur du ska kommunicera ditt värde, att det är en utmaning att behålla fokus och inte bli för stressad inför en pitch och känner du dig tyngd av dina egna höga krav?
I den här heldagsutbildningen lär du dig retorik som övertygar så att du kan:
    •    känna dig säker inför en presentation
    •    utstråla självsäkerhet och pondus
    •    Fånga intresset
    •    Visa kompetens
    •    Inge förtroende
Att kunna presentera på ett övertygande sätt är guld värt i både externa och interna affärssammanhang. En träffsäker presentation kan höja ditt företags varumärke och stärka din personliga konkurrenskraft. Du får lära dig att presentera ditt material så att budskapet går fram och stannar kvar hos åhörarna.
I utbildningen ingår bl.a. hur du:
    •    använder metoder för att på ett tidseffektivt sätt kunna förbereda presentationer
    •    använder retoriska tekniker för att göra ett budskap klarare, slagkraftigare och mer minnesvärt
    •    målgruppsanpassar innehållet
    •    disponerar innehållet på ett övertygande sätt
    •    smyckar språket så att åhörarna minns vad du har sagt
    •    använder rösten för att förstärka budskapet
    •    använder kroppsspråket för att förstärka och förtydliga budskapet
    •    använder rummet och förhåller dig till åhörarna
Övning ger färdighet! Därför består utbildningen av en blandning mellan teori och praktisk tillämpning.  

Pris: 2900 kr (exkl. moms)
Anmälan är bindande och betalas i förskott. 
Anmälan till Work&Meet på telefon: 0725-141714 eller  info@workandmeet.se  
 

Välkommen till vår tolkanvändarutbildning!

I samarbete med Ljiljana Erickson, Tolkpedagogerna

Vi vänder oss till dig som är beställare av tolktjänster och vill få kunskaper som hjälper dig att uppnå kvalitet, rättsäkerhet och arbetseffektivitet vid tolkanvändning. I vår nya tolkanvändarutbildning får du konkreta tips och råd som gör ditt samarbete med tolkar effektivt och säkert.

Enligt svensk lag har alla som är i behov av det rätt att få tillgång till tolk i alla myndighetskontakter.  Tolkens arbete är en mycket viktig del i kontakten med myndigheter som t ex domstolar, polismyndighet eller landsting. En tolk arbetar efter god tolksed, vilket betyder att den är neutral, har tystnadsplikt, är opartisk och tolkar allt som sägs i rummet. Med rätt kunskap kan du skapa goda förutsättningar för ett lyckat och säkert tolkarbete.

Kursens innehåll:

Så skapar  du tolkbeställningsrutiner som minskar kostnaderna och ökar arbetseffektiviteten.

Lagar och förordningar som styr tolkarnas arbete.
Så fungerar sekretessen. Tolkens roll och arbetsvillkor.

Tolkning är ett precisionsverktyg och vi går igenom vad som kännetecknar en bra tolk.
Kan vem som helst tolka? Vilka fallgropar finns när anhöriga används som tolkar.

Vi blandar teori med övningar och rollspel. Du får med dig en praktisk checklista att använda i det dagliga samarbetet med tolkar.

Ljiljana Erickson har arbetat som auktoriserad tolk i 20 år och är arbetsförmedlingens leverantör för kontakttolkutbildningar i Uppsala län. Hon är utbildad tolkpedagog och av Kammarkollegiet auktoriserad tolk.  Hon är verksam kontakttolk inom polis och domstolar, myndigheter, migrationsverket, sjukvården samt inom social- och arbetsmarknadstolkning. Ljiljana Erickson har även tolkat vid internationella krigsdomstolar.  Hon har medverkat i grund- och fördjupningskurser inom tolketik och tolkteknik samt samhällstolkning, asyltolkning, språkhandledning och varit bedömare i tolkprov.

– Tolkarbete handlar om rättssäkerhet och varje människas rätt till likvärdig behandling. För mig är det bättre att arbeta utan tolk än med en dålig tolk som äventyrar säkerheten och integritet.

Kursen kan genomföras hos Work&Meet, Ultuna, eller om ni så önskar på er arbetsplats.

Pris 2495 :-/ per person  ex moms och det är en halvdagsutbildning med möjlighet att skräddarsy efter era önskemål.

För bokning och mer information kontakta Work&Meet på info@workandmeet.se eller tel 0725-141714.